Var inte rädd för ryggont

Det finns många sätt att bota en ond rygg.

Att drabbas av ryggont skapar oro, osäkerhet och problem med vardagslivet – det vet alla som någon gång haft problem med ryggen. Under mina år som naprapat var en av mina viktigaste uppgifter att lindra patientens oro och motivera dem till att fortsätta använda ryggen så normalt som möjligt trots smärtan. För att våga göra det här behöver man förstå hur ryggen fungerar och när man ska uppsöka hjälp.

Det finns många varierande symptom på ryggont:

  • En lokal smärta i ryggen med eventuell lindrig utstrålning i höften klassas som en ”bra smärta”. Det är en smärta som blir bättre av rörelser och av att du fortsätter använda ryggen.
  • Ischialgi eller smärtutstrålning i benet – här är smärtan förlagd till benet (lår, knä eller vad och fot). Den här smärtan orsakas ofta av ett problem i disken (mellankotskivan), som ger upphov till en inflammation i nerven. Belastning förvärrar i regel symptomen, och besvären lindras oftast när man ligger ner. Ischias kan vara besvärligt och man behöver ibland uppsöka läkare eller terapeut för att få smärtmedicin för en kortare tid. Ibland behöver man också befrias från tyngre arbetsuppgifter tills inflammationen lagt sig.
  • Äldre personer kan få problem med ryggen och benen speciellt när de står och går. Det kan eventuellt vara frågan om någon typ av förträngning i ryggraden som gör att nerverna inte fungerar normalt. Här behöver man få ryggen undersökt och få råd om hur man minskar besvären.

Glädjande är att 90 % av alla ryggproblem blir bra med tiden. Det kan räcka några veckor innan smärtan går om, så det lönar sig att ha tålamod. Akuta besvär går i regel över snabbt medan kroniska besvär kräver lite extra aktivitet och hjälp.
För att tillfriskna är din egen inställning och aktivitet mycket viktig. Utomstående hjälp är till nytta bara om du själv tar en aktiv roll. Att oroa sig, bli deppad och isolera sig gör bara saken värre.

Man kan försöka reda ut orsaken till ryggproblemen via röntgen, men den rätta diagnosen kommer fram bara i ett fall av 2500. Av de fynd som görs via magnetröntgen är dessutom två tredjedelar sådana att de inte ger symtom hos patienten.

Sängläge försämrar i regel ryggproblem, med undantag för svår ischias. I alla andra fall är motion och rörelse till stor nytta trots besvären. Det kan löna sig att ta värktabletter för att kunna fortsätta röra på sig.
Aktiva behandlingsformer som manipulation av utbildade terapeuter, massage, akupunktur, pilates, McKenzie och yoga kan stöda effekten och göra att du kan fortsätta vara aktiv själv.
Går du på behandling och behandlingen inte gett effekt efter 8-10 gånger, lönar det sig knappast att fortsätta hos samma terapeut eller med samma metod.

Kom ihåg:
Ryggont har en utmärkt prognos – 90 % blir bra
Det kan ta några veckor att tillfriskna.
Små förändringar kan ha stor effekt – bättre hållning, ergonomi, ändrad träning och den egna inställningen.

Må gott!

David