Dags att modernisera behandlingen av bensvullnad?

Om man söker hjälp inom sjukvården för svullna ben, är det mycket troligt att man kommer hem med ett lindat ben eller med ett tubförband kring benet. I vårt land har man av tradition alltid använt idealförband för att linda benen. Fördelarna med ett idealförband är att man inte behöver mäta benet utan man kan anpassa lindningen enligt benets form.

Utmaningen är att den som applicerar idealförbandet måste veta vad hen gör. Det är även en utmaning att lyckas få rätt kompression, som dessutom skall minska uppåt mot knä.
På vissa sjukvårdsmottagningar har man inte tid med att linda och man kanske inte har personal som kan tekniken. Då tar man en tub av något elastiskt material och klipper till en lämplig bit som träs på benet. Enkelt och behändigt, men då har man inte alls tänkt på vilken effekt bandaget får på cirkulationen.

Ett elastiskt tubförband skapar högsta trycket där det tänjs ut som mest, dvs mitt på vaden. Mitt på vaden vill vi inte ha ett högt tryck utan trycket skall vara störst vid ankeln och gradvis avta upp mot knä. Därför är denna typ av förband helt fel att använda. Det förvärrar enbart svullnaden!

När man lindar ett sjukt ben med idealförband känns det i regel skönt (i benet). Är det dessutom en utbildad person som kan anlägga ett kompressionsbandage är det förstås ännu bättre. Problemet är att oavsett hur duktig man är på att linda ben är det mycket svårt att uppskatta hur kraftigt tryck bandageringen ger. Det är även svårt att avgöra hur mycket man skall minska trycket uppåt för att få den effekt som behövs för att garantera en bra cirkulation.

Viktigt att röra på sig
Vid alla former av cirkulationsstörning och svullnad är det viktigt att patienten håller sig rörlig eftersom cirkulationen fungerar mycket bättre när musklerna hjälper till via den s.k. muskel-vadpumpen. Använder man idealförband är verkligheten den att bandageringen oftast inte hålls uppe, utan rasar ner mot ankeln, vilket försvårar patientens aktivitet.

I hemmet är det svårt för patienten och eventuell hemvårdspersonal att applicera ett vettigt kompressionsbandage vilket gör att bandageringen många gånger lämnas bort, vilket i sin tur försämrar vårdresultatet.

För att göra livet lättare för er alla som jobbar inom sjukvården och alla patienter som lider av svullnadsproblematik är jag glad att kunna rekommendera
Medisox förbandsstrumpan.

Flera storlekar garanterar passform och effekt
Strumpan är en förbandsstrumpa med öppen tå och finns i 7 olika storlekar.
Kompressionsklassen är 1 (15-21 mmHg)
Storlekarna väljs utgående från ankelns och vadens omkrets.
Färgen är oblekt vit och den tål 95 grader maskintvätt.
Vid tådelen finns en färgrand som visar vilken storlek strumpan har. Detta är praktiskt när strumpan används inom sjukvården och fås tillbaka från tvätt.

Fördelarna med att använda Medisox förbandsstrumpan är:

 • Strumpan ger ett korrekt medicinskt tryck (15-21 mmHg)
 • Hålls uppe när patienten rör sig
 • Kräver ingen specialkunskap vid användning – rätt kompression oavsett vem som applicerar.
 • Omtyckt av patienterna
 • Effektiv kompression som påverkar/minskar svullnaden
 • Kan appliceras dubbelt (två strumpor på samma ben) för att ge högre kompression. T.ex. högre kompression på dagen (2 strumpor), lägre kompression nattetid (1 strumpa).
 • Förmånligt prisvärd – kolla priserna på våra sjukhuspaket!
 • Öppen tå – hudens färg och cirkulation i tårna kan lätt observeras.
 • Lätt att klä på.
 • Skön att använda.
 • Påklädning vid samtidig sårvård underlättas mycket med Arion Easy slide hjälpmedel.

Medisox förbandsstrumpa används vid:

 • akuta tromber
 • bensvullnad
 • svullnadsbehandling innan man beställer individuella kompressionsstrumpor
 • bensår – vätskande sår
 • operationer, pre- och postoperativt
 • Under gips
 • diabetes
 • För bäddpatienter (trombosprofylax)