Handdesinfektion Clean & Go 100 ml

Handdesinfektion Clean & Go är tillverkad i Finland
Ingredienser: Denaturerad etanol (75,4 vikts-%), vatten, glycerol, väteperoxid
Produktens konsistens grundar sig på WHO:s rekommendationer.

Förpackning: 100 ml